foto1
80 lat LO im. KEN w Stalowej Woli
foto1
Najstarsze Liceum w Stalowej Woli
foto1
15 tys. absolwentów
foto1
Tradycja
foto1
Przyjaźnie trwające do dziś
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli funkcjonuje pod patronatem Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli. Stowarzyszenie realizuje działalność finansową i statutową na rzecz ZSO LO im. KEN i środowiska.Czytaj dalej...

LO im. KEN

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. KEN w Stalowej Woli

Uchwała Nr 3/2013
Walnego zebrania Członków „Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO im. KEN w Stalowej Woli” z dnia 20.04.2013 roku
W sprawie powołania członków Zarządu Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obradujące w dniu 20.04.2013 r. Działające zgodnie z § 21 pkt.c w zw. z § 29 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia 
postanawia:

1. Powołać Zarząd Stowarzyszenia na kadencję 2013-2017 w następującym składzie osobowym:

  • Wojciech Pamuła -Prezes Zarządu
  • Aneta Tokarczyk -Wiceprezes Zarządu
  • Elżbieta Komsa -Skarbnik
  • Małgorzata Augustyn -Sekretarz

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2013
Walnego zebrania Członków „Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO im. KEN w Stalowej Woli” z dnia 20.04.2013 roku
W sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obradujące w dniu 20.04.2013 r. Działające zgodnie z § 21 pkt.d w zw. z § 24 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia 
postanawia:

1. Powołać Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia na kadencję 2013-2017 w następującym składzie osobowym:

  • Barbara Długosz
  • Ludmiła Drożewska
  • Wiesław Mazurkiewicz

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NASI SPONSORZY

STAROSTWO POWIATOWE

w Stalowej Woli

Logo podmiotu

Miasto Stalowa Wola